Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

 

  Dnia  15.04.2008r. w  Zespole Szkolno- Przedszkolnym - Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski klas młodszych. Brało w nim udział 42 uczniów z 15 szkół.

Inicjatorkami tego konkursu były nauczycielki panie Halina Lisowska i Beata Chrobok. Celem konkursu było:

 1. Rozwijanie u dzieci zainteresowań literaturą dziecięcą

 2. Kształtowanie umiejętności językowych i artystycznych

 3. Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności poza macierzystą placówką

 Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

     I kategoria – uczniowie klas I

     II kategoria – uczniowie klas II – III

 Komisja w składzie:

 1. Ewa Walesiak

 2. Teresa Kloc

 3. Regina Kubica

 4. Irena Jankowska

 5. Małgorzata Gad

oceniła dobór repertuaru i poprawność wymowy, interpretację (gest, ruch sceniczny), ogólny wyraz artystyczny. Przewodnicząca komisji – aktorka – pani Ewa Walesiak wysoko oceniła poziom konkursu i zachęciła uczestników do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas pierwszych:

 1. I miejsce – Iga Kania – ZSP SP 10 Piasek ( opiekun Agnieszka Tużnik)

 2. II miejsce – Adrian Żelazo – ZS nr 2 SP3 Pszczyna (opiekun Irena Jankowska)

 3. III miejsce –Katarzyna Bogucka – SP 13 Wisła Mała (opiekun Magdalena Jurczyga)

Wyróżnienie:

1.Katarzyna Duży – SP 12 Studzionka (opiekun Sylwia Chlebek)

W kategorii klas II – III

 1. I miejsce – Paweł Przybyła – SP 9 Łąka (opiekun Anna Puchałka)

 2. II miejsce – Miłosz Dudek – SP 9 Łąka (opiekun Iwona Jacek)

 3. III miejsce – Julia Wybrańczyk – SP 7 Ćwiklice (opiekun Beata Anderko)

Wyróżnienia:

 1. Aurelia Uszok – ZSP SP 14 Wisła Wielka (opiekun Barbara Uszok)

 2. Mateusz Niemiec – SP 4 Pszczyna (opiekun Jolanta Błaut)

 3. Jakub Kałuża – SP 4 Pszczyna (opiekun Dorota Wiatr)

 4. Agata Pietras – SP 15 Jankowice (opiekun Agnieszka Maciejok)

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe w organizacji konkursu.

Sponsorzy:

 1. Rada Sołecka z Wisły Wielkiej

 2. Pan Krzysztof Przewoźnik

 3. Państwo Lidia i Ryszard Uszok

 4. Pan Marian Jasiek

 5. Spółdzielnia uczniowska „Jutrzenka”

 6. Pani Bronisława Lisowska