Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008

 

 

Już po raz piętnasty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej obchodzili Dzień Sprzątania Świata, kierując się słowami wiersza: 

Segreguję, sprzątam, czyszczę,  

Wciąż o czystym świecie myślę.

Na podwórku, w domu, w szkole

dla siebie i przyszłych pokoleń.

 19 września br. uczniowie klas piątych i szóstej pod opieką nauczycieli zebrali śmieci z poboczy dróg, boiska sportowego, przystanków autobusowych oraz częściowo brzegu Jeziora Goczałkowickiego.

Swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do poprawienia estetyki swojej miejscowości.