Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    ¦wietlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji DZIEŃ DZIECKA

 

Stało się już tradycj±, że ZSP SP14 w Wi¶le Wielkiej jest organizatorem imprezy z okazji DNIA DZIECKA. W tym roku wszystkie dzieci tj. uczniowie i najmłodsi mieszkańcy wraz z opiekunami mogli się bawić w sobotnie popołudnie ( 31 maja ) na boisku szkolnym. Impreza poprzedzona była msz± ¶więt±, któr± dla dzieci odprawił proboszcz ks. E. Stawowski. Wszystkim zebranym czas umilał i do zabawy zapraszał zespół IMPULS. Dzieci brały udział w licznych konkursach przygotowanych przez nauczycieli. Na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody. Rodzice uczniów klasy V zadbali o poczęstunek. Przygotowali ciepły posiłek ( kiełbasa z chlebem ), p±czki, soczki i lody dla wszystkich uczestników wspaniałej zabawy.

            Organizatorzy bardzo dziękuj± sponsorom:

1. Radzie Rodziców przy ZSP w Wi¶le Wielkiej

2. Spółce jawnej  „ALMA”  J. Lazarek i S. Smolorz

3. Radzie Sołeckiej w Wi¶le Wielkiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do u¶wietnienia sobotniej imprezy.