Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji Światowy dzień ziemi 2009

 

 Tegoroczny Dzień Ziemi obchodziliśmy pod hasłem „ S.O.S. dla Lasu”. Z tej okazji 21 kwietnia br. uczniowie kl. IV wystąpili z inscenizacją pt. „Kłopoty Lasu”. W okolicach naszej miejscowości znajdują się obszary leśne, które są bardzo zaśmiecone. Ludzie porządkujący swoje posesje często do lasu wyrzucają śmieci, tworząc dzikie wysypiska. W przedstawieniu dzieci starały się uwrażliwić swoich kolegów na problemy środowiska naturalnego lasu, wynikające z zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły oraz zaproszone przedszkolaki wzięły udział w zabawach i konkursach o tytuł „Najlepszego Ekologa Naszej Szkoły”. W grupie dzieci młodszych tytuł ten zdobyła klasa II, a w kategorii uczniów starszych klasa VI. Program przygotowany przez mgr Janinę Woźnica prowadziły uczennice klasy VI: Izabela Lazar oraz Dominika Ziebura. Zgodnie z wieloletnią tradycją finałem obchodów tegorocznego Dnia Ziemi było sprzątanie Wisły Wielkiej w dniu 24 kwietnia br. Pod opieką nauczycieli dzieci starszych klas uprzątną pobocza ulic, przystanków autobusowych i częściowo brzegu Jeziora Goczałkowickiego oraz Zbiornika Łąka.