Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcjiINAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

W środę 1 września 2010 r. o godz. 900 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej. Uroczystość z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców pierwszoklasistów oraz dzieci z zerówki, rozpoczęła się występem uczniów z klasy szóstej. Tematem przewodnim krótkiego przedstawienia były mijające właśnie wakacje i nieuchronność powrotu do rzeczywistości szkolnej, która wcale nie musi być szara i smutna.        Następnie głos zabrał dyrektor Mirosław Polok, który szczególnie serdecznie przywitał pierwszoklasistów życząc im by szybko zaaklimatyzowali się w naszej społeczności szkolnej. W dalszej kolejności dyrektor podał przydział wychowawstw i sal lekcyjnych, a także przypomniał o przypadającej na dzień 1 września 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pan dyrektor zwrócił uwagę na zachowanie bezpieczeństwa na drodze do szkoły , zwłaszcza w związku z trwającymi pracami drogowymi na ul. Hodowców. Kończąc życzył wszystkim pomyślności i samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.