Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcjiNiech się święci Trzeci Maj

 

            Pod takim hasłem odbył się uroczysty apel poświęcony 220-rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki zwany „czteroletnim” Konstytucji 3 maja, która w zamyśle jej twórców miała umożliwić przeprowadzenie gruntownych reform i unowocześnienie instytucji upadającego państwa polskiego. Niestety dzieło naprawy i ratowania nie powiodło się. Rozwój myśli patriotycznej i działania na rzecz ratowania państwa stworzyły jednak warunki do przetrwania narodowi polskiemu w okresie zaborów. Od niedawna święto majowe łączy się ze świętem flagi, co też znalazło odzwierciedlenie w występie artystycznym w wykonaniu uczniów klasy IV. 

                                                                                 Dyrektor M. Polok