Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcjiDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Tradycyjnie, w rocznicę powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy święto nauczycieli i wszystkich, którzy pracują na rzecz oświaty i są związani z oświatą. Z tej też okazji odbyła się uroczysta akademia z udziałem całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej. Uroczystość została przygotowana  przez uczniów klasy III pod kierunkiem wychowawczyni klasy- Pani Beaty Chrobok. Symbolem uznania, wyrażenia wdzięczności i podziękowania za wkładany trud w pracę z uczniami i dla uczniów były wręczone nauczycielom i pracownikom Zespołu nagrody dyrektora. Wręczając dyplomy dyrektor Mirosław Polok podziękował nauczycielom i pracownikom za współpracę i zaangażowanie w codziennej pracy.  Wszystkim obecnym i byłym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły z okazji święta życzył dużo zdrowia, pogody ducha, optymizmu i zadowolenia. Zwracając się do uczniów dyrektor podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej  jest okazją do podziękowań dla tych,  którzy w swej codziennej pracy wkładają wiele wysiłku i troski w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.