Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcjiJASEŁKA

 

W dniach 16 stycznia do 18 stycznia w ZSP w Wiśle Wielkiej miały miejsce wzruszające i podniosłe wydarzenia związane z Dniem Seniora i wizytą podopiecznych wychowanków WTZ w Pszczynie oraz wizytą znamienitych gości w osobie pani burmistrz B. Sopok-Zembok pana dyrektora PZE M. Grygiera ks. proboszcza R.Duży i ks J. Badury, pani radnej M.Gad, sołtysa P. Rabaszowskiego oraz przedstawicieli organizacji społecznych Wisły Wielkiej. Przez kolejne dni 16, 17, 18 stycznia uczniowie i przedszkolacy przedstawiali „Jasełka”, które zostały przyjęte z dużym entuzjazmem o czym świadczyły gromkie brawa widzów. Tym razem Jasełka miały charakter misyjny. Do stajenki oprócz pasterzy i króli przybyły dzieci z krajów misyjnych takich jak Chiny, Japonia, Indie byli też Arabowie, Eskimosi, Murzyni, Indianie oraz przedstawiciele mieszkańców Europy. Wprowadzeniem do Jasełek była scena związana z Rajem, w której także pojawił się „Mały Książe”, pragnący poznać ludzi i ich Króla Miłości –Jezusa . Scenę wprowadzającą odegrali absolwenci szkoły- uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych .Widzowie mogli też zobaczyć małe baranki pasące się na hali, w rolę których wcieliły się przedszkolaki. W kolejnych scenach przedstawiona była wędrówka Maryi i Józefa w poszukiwaniu miejsca na spoczynek. Był też okrutny a zarazem zabawny Herod ze swą żoną Herodową oraz śmierć, która nie na żarty przestraszyła naszych widzów, szczególnie tych najmłodszych. Dzieci z różnych krajów oddawały cześć małemu Jezusowi swoim tańcem. Grupy zerówkowe pod opieką pani B. Chrobok oraz pani K. Lapczyk pokazały taniec chiński z wielkim smokiem oraz taniec hinduski. Klasa I uczciła nowonarodzonego Jezusa tańcem japońskim przygotowanym pod nadzorem pani A. Kozyra. Uczniowie Klasy II pod opieką pani J. Janik-Zemczak wprowadzili nas w klimaty afrykańskie. Taniec arabski pod okiem pani J. Kałamały przedstawiły uczennice klas VI, V i II, zaś taniec indiański opracowała pani A. Jakubowska oraz pani K. Dudek a jego uczestnikami byli uczniowie klasy III i VI. Poprawności wymowy aktorów pilnowała pani H. Lisowska, oprawą muzyczną zajęła się pani K. Dudek. Nad całością przedstawienia czuwała jego reżyserka Barbara Uszok, która również opracowała i wykonała scenografię do występu. Seniorzy oraz goście z WTZ w Pszczynie mogli również skorzystać z poczęstunku – pysznych i wspaniałych ciast upieczonych przez rodziców oraz kawy i herbaty. W przygotowaniu poczęstunku zaangażowali się wszyscy nauczyciele oraz panie kucharki i sprzątaczki. Jasełka pozwalają namacalnie doświadczyć misterium narodzin Syna Bożego a towarzyszące im emocje i wrażenia integrują i scalają nie tylko wykonawców lecz także wszystkich zaangażowanych w ich przygotowanie. Zaś ogrom gości przybyłych na występy świadczy o zapotrzebowaniu na tego rodzaju spotkania, które dostarczają nie tylko wiele wrażeń lecz są także „ucztę dla ducha” zwłaszcza wśród społeczności lokalnej.

Barbara Uszok

Dziękujemy panu Piotrowi Lisowskiemu za udostępnienie zdjęć.