Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcjiXI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

 

Dnia 26.04.2012 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym SP nr 14 w Wiśle Wielkiej odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski klas młodszych. Brało w nim udział 45 uczniów z 15 szkół oraz Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Inicjatorkami tego konkursy były nauczycielki panie Halina Lisowska, Beata Chrobok oraz Anna Kozyra. Celem konkursu było:

1. rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą;

2. kształtowanie umiejętności językowych i artystycznych;

3. stworzenie możliwości prezentacji umiejętności poza macierzystą placówką.

Konkurs był podzielony na następujące kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie klas pierwszych

II kategoria – uczniowie klas II – III

Komisja w składzie:

1. Kuba Abrahamowicz - przewodniczący

2. Teresa Kloc

3. Regina Kubica

4. Magdalena Zieleźnik

5. Mirosława Gad

oceniała dobór repertuaru i poprawność wymowy, interpretację (gest, ruch sceniczny), ogólny wyraz artystyczny. Przewodniczący komisji – aktor – pan Kuba Abrahamowicz wysoko ocenił poziom konkursu, który jak stwierdził, jest dla wszystkich „świętem poezji”. Dziękował opiekunom za pracę włożoną w przygotowanie dzieci. Podkreślił wspaniałą, rodzinną atmosferę, dziękował za pyszne pączki i wiosenne kanapki. Zachęcał uczestników do tak licznego wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Karolina Olszowiec ZSP SP 10 Piasek

II miejsce – Małgorzata Kubica ZSP SP 14 Wisła Wielka

 III miejsce – Martyna Baiger ZSP SP 14 Wisła Wielka

W kategorii klas drugich i trzecich:

I miejsce – Michalina Kuczera SP 18 Pszczyna

II miejsce – Zofia Pławecka POPP Pszczyna

III miejsce – Michał Wieczorek ZSP SP 14 Wisła Wielka

Wyróżnienia:

1. Maria Baron ZS nr 2 SP 3 Pszczyna

2. Szymon Skaźnik ZSP SP 14 Wisła Wielka

3. Magdalena Dudek ZSP SP 9 Łąka

4. Martyna Swadźba ZSP SP 6 Czarków

5. Klaudia Komraus ZSP SP 14 Wisła Wielka

Organizatorzy konkursu składają podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe w organizacji konkursu.

Sponsorzy:

1. Rada Sołecka z Wisły Wielkiej

2. Państwo Lidia i Ryszard Uszok

3. Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka”.

 B.Chrobok