Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji DZIEŃ SENIORA I WIZYTA WTZ

 

 Dzień 25 stycznia i 26 stycznia 2007 r. dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej to dni pełne pracy, wysiłku ale i ogromnej satysfakcji oraz radości i zaangażowania zarówno ze strony grona pedagogicznego, pracowników szkoły jak i uczniów, ponieważ w tych dniach w szkole odbywały się ważne uroczystości, które od kilku lat wpisały się już w program uroczystości szkolnych.

Dnia 25 stycznia br. w szkole odbył się tradycyjny już hucznie obchodzony Dzień Seniora. Sala gimnastyczna, na której zgromadzili się goście, wypełniła się po brzegi. Pierwszym punktem tej uroczystości było Przedstawienie Jasełkowe, które przygotowali uczniowie pod kierownictwem pani Barbary Uszok oraz pani Katarzyny Dudek. Zanim jednak babcie i dziadkowie zostali zaproszeni do obejrzenia występu, pani Barbara Uszok gorąco i serdecznie przywitała miłych gości oraz w imieniu pana dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników szkoły i uczniów złożyła wszystkim seniorom najlepsze życzenia. Widzowie z zachwytem, a nawet z łezką w oku, oglądali i podziwiali podczas Jasełek swoich wnuków, którzy świetnie się zaprezentowali przed swoimi kochanymi babciami i dziadkami. Po występie goście zostali zaproszeni na pyszne ciasta, upieczone przez rodziców.

W następnym dniu 26 stycznia br. tradycyjnie już od sześciu lat, odbyło się spotkanie integracyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pszczynie. Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Mirosław Polok. Pan dyrektor przywitał podopiecznych warsztatów wraz z księdzem dyrektorem Zdzisławem Tomzińskim oraz wychowawcami. Również w tym dniu swoją obecnością zaszczycili szkołę: ksiądz proboszcz Edward Stawowski, władze gminne w osobach wiceburmistrza pana Mirosława Krausa oraz dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji pana Mariana Grygiera, sołtys i zarazem radny z Wisły Wielkiej pani Jadwiga Gołek, dyrektor przedszkola pani Małgorzata Gad, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Świerkot oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Wisły Wielkiej – pani Elżbieta Nowrotek oraz pan Paweł Markiewicz. Na początku uczniowie zaprezentowali Jasełka, a następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Obydwa spotkania, zarówno dla uczniów jak i pracowników szkoły, były wspaniałą lekcją dawania radości i miłości drugiemu człowiekowi. Są one żywym przykładem na to, że tylko czyny ludzkie sprawiają, że człowiek wzrasta, rozwija się i staje się bardziej człowiekiem.

                                                                                                Barbara Uszok