Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Zgodnie z tradycją w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych na rok 2007-2008, nie mogło zabraknąć akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademię zorganizowano w dniu 15 X 2007 r. i zaproszono na nią wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej, a także emerytowanych nauczycieli. Akademię uświetnił występ uczniów klasy V. Były życzenia, kwiaty, zaś na zakończenie dyrektor Mirosław Polok wręczył nauczycielom i pracownikom Zespołu „nagrody dyrektora szkoły”, życząc wszystkim zebranym sukcesów w pracy, nauce oraz w życiu osobistym.