Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Logopeda
Ø    Pracownia komputerowa
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców
Ø    X lat szkoły

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji
Ø    Zajęcia pozalekcyjne

Ø    KONTAKT 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W WIŚLE WIELKIEJ
 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2013

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 25.09.2013r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szk. 2013-2014

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245; zmieniające Rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U z 2002 r. Nr 46 poz. 432)

Po konsultacji z Radą Pedagogiczną  oraz Radą Rodziców wyznaczam następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej nr 14  w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym                              2013-2014:

1.             1. 14.10.2013 r.

2.      01.04.2014 r.  

3.      02.05.2014 r.

4.      02.06.2014 r.  

5.      20.06.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø    2012/13
Ø    2011/12
Ø    2010/11
Ø    2009/10
Ø    2008/09
Ø    2007/08
Ø    2006/07


Ø    2012/13
Ø    2011/12
Ø    2010/11
Ø    2009/10
Ø    2008/09
Ø    2007/08
Ø    2006/07

 

Ø    Sport w szkole

Ø    History
Ø    Location