Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI WISŁA WIELKA 2007

 W KRAINIE DZIECIĘCEJ POEZJI

 

Dnia 26.04.2007 w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski klas młodszych. Brało w nim udział 33 uczniów  z 10 szkół.

Inicjatorkami tego konkursu były nauczycielki nauczania zintegrowanego panie Halina Lisowska i Beata Chrobok. Celem konkursu było:

 1. Rozwijanie u dzieci zainteresowań literaturą dziecięcą

 2. Kształtowanie umiejętności językowych i artystycznych

 3. Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności poza macierzystą placówką

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

     I kategoria – uczniowie klas I

     II kategoria – uczniowie klas II – III

Komisja w składzie:

 1. Sabina Głuch

 2. Teresa Kloc

 3. Regina Kubica

 4. Irena Jankowska

 5. Małgorzata Gad

oceniła dobór repertuaru i poprawność wymowy, interpretację (gest, ruch sceniczny), ogólny wyraz artystyczny.

            Przewodnicząca komisji – aktorka – pani Sabina Głuch wysoko oceniła poziom konkursu i zachęciła uczestników do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

            Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas pierwszych:

 1. I miejsce – Dawid Stęchły - SP 14 Wisła Wielka (opiekun Beata Chrobok)

 2. II miejsce – Oliwia Kokot - ZS nr 2 SP 3 Pszczyna (opiekun Beata Böhm)

 3. III miejsce – Michał Ryba - ZSP SP 10 Piasek (opiekun Elżbieta Kałuża)

 Wyróżnienia:

 1. Paulina Pałubicki - SP 12 Studzionka (opiekun Alina Czekaj)

 2. Agata Pietras - SP 15 Jankowice (opiekun Jolanta Pietras)

W kategorii klas II – III

 1. I miejsce – Jakub Kałuża - SP 4 Pszczyna (opiekun Dorota Wiatr)

 2. II miejsce – Dominika Hlubek - ZSP SP 6 Czarków (opiekun Jolanta Bryła)

 3. III miejsce – Miriam Kwiatek - SP 7 Ćwiklice (opiekun Beata Anderko)

Wyróżnienia:

 1. Maria Fuchs - SP 12 Studzionka (opiekun Ewa Foltyn)

 2. Nikola Pakura - ZS nr 2 SP 3 Pszczyna (opiekun Irena Jankowska)

 3. Oliwia Jadach - SP 14 Wisła Wielka (opiekun Elżbieta Winkler)

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe w organizacji konkursu.

Sponsorzy:

 1. Rada Sołecka z Wisły Wielkiej

 2. Pan Krzysztof Przewoźnik

 3. Państwo Lidia i Ryszard Uszok

 4. Pan Marian Jasiek

 5. Spółdzielnia uczniowska „Jutrzenka”

 6. Pani Bronisława Lisowska