Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Logopeda
Ø    Pracownia komputerowa
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców
Ø    X lat szkoły

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji
Ø    Zajęcia pozalekcyjne

Ø    KONTAKT 
INNOWACJE

 

 

Uczestniczące w projekcie „Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe”, nauczycielki SP14 i PP 15 przygotowały innowację pod nazwą „Czarodziejskie bajki”, obejmującą edukację prozdrowotną dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I-III.

 "Czarodziejskie bajki"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø    Dni wolne od zajęć
Ø    Zaczytani
Ø    Pasowanie kl.I

Ø    2012/13
Ø    2011/12
Ø    2010/11
Ø    2009/10
Ø    2008/09
Ø    2007/08
Ø    2006/07


Ø    2012/13
Ø    2011/12
Ø    2010/11
Ø    2009/10
Ø    2008/09
Ø    2007/08
Ø    2006/07

 

Ø    Sport w szkole

Ø    History
Ø    Location