Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji 
 ZOBACZ CO ROBIMY!!!
SPOTKANIE Z POLICJANTEM    
     
     
     
     

GRUPY WIEKOWE

Do naszego przedszkola uczęszcza 71 dzieci. W zależności od wieku dzieci są podzielone na cztery grupy. W poszczególnych grupach pracują:

Grupa I (trzylatki) – „Maluszki”– nauczycielki: Sylwia Błąkała, Jolanta Lazar
Grupa II
(trzy- i czterolatki) - „Starszaki”– nauczycielki:
Anna Szpejna, Katarzyna Lapczyk
Grupa „0”A
() –
Joanna Foks
Grupa „0”B () – Elżbieta Winkler

Harmonogram dnia

   W każdym przedszkolu czas musi być dobrze zaplanowany – dzieci znając rozkład dnia będą czuły się pewnie i bezpiecznie. W naszym przedszkolu dzień wygląda następująco:

6.30 – 8.15 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy spontaniczne w sali dostosowane do indywidualnych potrzeb, zainteresowań dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi.

8.00 – 13.00 – GODZINY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.15 – 8.30 – Ćwiczenia poranne w sali. Zabawy poranne z elementami ruchowymi.

8.30 – 8.45 – Czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do śniadania.

8.45 – 9.15 – Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

9.15 – 11.15 – Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego – aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej. Spacery, zabawy zorganizowane i dowolne na świeżym powietrzu (np.: w ogrodzie, na boisku) lub w sali. Wycieczki, zabawy ruchowe w terenie, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy badawcze w naturalnym środowisku. Wdrażanie do współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Omawianie spraw wychowawczych, zasad bezpieczeństwa. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci podejmowane z ich inicjatywy.

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczno – sanitarne.

11.30 – 12.00 – Obiad – wyrabianie u dzieci kultury jedzenia.

12.00 – 12.45 – Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy i gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, indywidualna praca z dzieckiem – monitorowanie, korygowanie i wspieranie rozwoju; udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dziecka; spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne; utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

12.45 – 13.00 – Rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie na czas realizacji podstawy programowej.

13.00 – 13.30 – Zabawy w kącikach tematycznych, Zabawy z wyboru dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

13.30 -13.45 - Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

13.45 – 14.00 – Podwieczorek.

14.00 – 16.30 – Aktywność indywidualna i grupowa, zróżnicowana, organizowana przez nauczyciela o charakterze stymulacyjno – kompensacyjnym. Indywidualna aktywność zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Zabawy ruchowe, zabawy spontaniczne na placu zabaw lub w sali. Rozchodzenie się dzieci.


 

ARCHIWUM  2010/2011
DZIEŃ MATKI 2010 WIZYTA PIELĘGNIARKI WIZYTA ZAJĄCZKA 2010
BAL KARNAWAŁOWY WIZYTA POLICJI ŚWIĘTY MIKOŁAJ 2009
ANDRZEJKI 2009 GALERIA GRUPY II TEATRZYK W PRZEDSZKOLU
PASOWANIE NA STARSZAKA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
DZIEŃ MATKI 2011 RURA PARK ZAJĄCZEK 2011
SAŁATKA TEATRZYK ŚW.MIKOŁAJ 2010
SAŁATKA ANDRZEJKI 2010 SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

 
 2011/2012
JESIENNY SPACER TEATRZYK "CALINECZKA" ANDRZEJKI 0a
WIGILIA 0a WIGILIA 0b JASEŁKA
BAL PRZEBIERAŃCÓW BAL PRZEBIERAŃCÓW KLASY "0" BEZPIECZNE DZIECKO NA WSI
ZAJĄCZEK U PRZEDSZKOLAKÓW ZAJĄCZEK KL."O"a ZAJĘCIA 3-LATKI
CHCIAŁBYM BYĆ STRAŻAKIEM... ... A JA POLICJANTEM! WARSZTATY KL."0"

2012/2013

Dzień Bibliotekarza Dzień Chłopca kl."0" Bal kl."0"
Urodziny Misia Andrzejki kl."0"  
Dzień Życzliwości Mikołaj kl."0"  
ANDRZEJKI Jaś i Małgosia kl."0"  
MIKOŁAJ Wigilia kl."0"