Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Świetlica szeroko rozwija pracę opiekuńczo- wychowawczą wśród dzieci, uzupełniając wychowawcze oddziaływanie domu i szkoły, przedłużając je na czas wolny od nauki. Czas poza lekcjami ma istotne znaczenie dla wychowania dzieci, a wychowanie pozalekcyjne pełni dwojaką funkcję:
-rozszerza tok pracy realizowanej na lekcji,
-stwarza możliwości rozwijanie indywidualnych zainteresowań i poszerzenie ich wiadomości. Zajęcia pozalekcyjne zawierają wielką możliwość tworzenia grup połączonych wspólnymi zainteresowaniami, uzdolnieniami twórczymi i aktywnością.  Zajęcia w świetlicy obejmują swym zasięgiem klas I-III i IV- VI. Praca opiera się na pracy z „uczniem stałym” uczęszczającym na zajęcia poszczególnych kółek oraz „uczestnikiem okazjonalnym” poszukującym przyjemnej i pożytecznej rozrywki.  

Uważamy, że o motywacji do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez świetlicę decydują m.in.

a) chęć spędzenia wolnego czasu wśród rówieśników

b) potrzeba twórczości, którą uczestnicy realizują na zajęciach w kółku plastycznym, dekoratorskim itp.

c) potrzeba ekspresji, spełniająca się w przeżywaniu wartości artystycznych,

d) pragnienie zdobywania informacji o świecie, a także poznanie języka niemieckiego.

 Podczas poszczególnych zajęć świetlicowych realizowany jest:

- Szkolny Program Profilaktyki

- Szkolny Program Wychowawczy

- Plan Edukacji Komunikacyjnej

-Program Edukacji Kulturalnej

-Elementy Wychowania do Życia w Rodzinie

- Elementy Środowiskowego Programu Wychowania Zdrowotnego w szkole

W świetlicy działa kilka kół zainteresowań:

·        Koło dekoracyjno- porządkowe i plastyczne, prowadzone przez mgr Mirosławę Uszok i mgr Izabelę Kościelny. Rozwija wrażliwość estetyczno- plastyczną, rozbudza aktywność uczestników poprzez systematyczną dbałość o estetykę wnętrza świetlicy, jadalni, gabinetu pedagoga oraz korytarzy. Koła te wykonują dekoracje okazjonalne przez cały rok szkolny związane z poszczególnymi świętami, uroczystościami.

·        Koła gier i zabaw prowadzonych, przez mgr Mirosławę Uszok, mgr Izabelę Kościelny. Stwarzają warunki do dobrej rozrywki, która rozwija myślenie i dostarcza wielu wiadomości koniecznych do wszechstronnego rozwoju i przyswajania sobie podstawowych wiadomości z zakresu różnych dziedzin. Koła zapoznają ze znakami drogowymi i przepisami ruchu drogowego. Poprzez różnego rodzaju działanie uczniowie aktywizują myślenie, doskonalą pamięć.

·        Koło języka niemieckiego, prowadzone przez mgr Mirosławę Uszok. Obejmuje grupę uczniów z klasy IV. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej. Dzieci poznają język ucząc się wierszy, piosenek, bawiąc się w zabawy tematyczne typu „Stadt”, „Wetter, Jahreszeiten”, „Bahnhof”, „Post”, „Haus”, „Wohnung”, „Familie”, „Freizeit”. W poznawaniu języka pomaga nam książka „Worter- Bilder- Situationen” Lohferta Scherlinga.

·       Koło plastyczne, rozwija zdolności manualne dziecka, pobudza jego wyobraźnie i kreatywność. Ważnym elementem jest późniejsze prezentowanie i eksponowanie efektów pracy dzieci w świetlicy, na korytarzach szkolnych.

    Działające w świetlicy koła zainteresowań oprócz zadań wychowawczych pełnią dla dzieci rolę relaksową. Uczestnictwo na zasadach dobrowolności pozwala uczniom traktować te zajęcia jako rozrywkę i przyjemność. Przyczyniają się one również do rozwoju zainteresowań i uzdolnień.      

mgr Mirosława Uszok,  mgr Izabela Kościelny