Ø    Strona główna
Ø    Obejrzyj szkołę
Ø    Historia szkoły
Ø    Dokumenty
Ø    Pracownicy
Ø    Nadzór
Ø    Świetlica
Ø    Przedszkole
Ø    Uczniowie
Ø    Wisła Wielka
Ø    Biblioteka
Ø    Rada Rodziców

 

Ø    MEN
Ø    KO Katowice
Ø    OKE Jaworzno
Ø    WOM Katowice 
Ø    Pszczyna 

Ø    Plan lekcji ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Praca świetlicy szkolnej stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły, jest jej integralną częścią. Realizuje ona poważną część zadań opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych, działając na rzecz prawidłowej organizacji czasu wolnego, wypoczynku indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Jest to miejsce, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lekcjami oraz po zakończeniu zajęć, oczekując na rodziców. Świetlica szkolna jest także ważnym dla dziecka środowiskiem społeczno- wychowawczym, w którym większość uczniów z klas młodszych spędza swój czas wolny. Ponad to przełamując bariery systemu klasowo lekcyjnego i oceniania, sprzyja ona realizacji zadań szkoły w sposób nietypowy, interesujący dla ucznia i pozbawiony sytuacji stresowych. Wielu uczniów lubi tutaj przebywać, na świetlicy mają swoich kolegów, gry, zabawki, książki. Uczestniczą w zorganizowanych zajęciach prozdrowotnych, cyklach tematycznych, czytelniczych, plastycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych. Podczas zajęć realizuje się program profilaktyki uzależnień, gdzie aktywizuje się dzieci w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, sprawność fizyczną, należyte odżywianie. Zajęcia pozalekcyjne zawierają wielką możliwość tworzenia grup połączonych wspólnymi zainteresowaniami, uzdolnieniami twórczymi i aktywnością.

Zajęcia w świetlicy obejmują swym zasięgiem dzieci klas I-III, IV-VI. Opierają się one na pracy z uczniem słabym, pracy z uczestnikami poszczególnych kółek oraz uczestnikiem okazjonalnym poszukującym przyjemnej i pożytecznej rozrywki.

Uważamy, że o motywacji do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez świetlicę decyduje;

-chęć spędzenia wolnego czasu wśród rówieśników,

-potrzeba twórczości, którą uczestnicy realizują na zajęciach w kółku dekoratorskim, plastycznym,

-pragnienie zdobywania wiedzy o regionie w kółku regionalnym,

-zdobywanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w kółku edukacji komunikacyjnej.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad złymi emocjami. Świetlica jest współorganizatorem wszystkich imprez cyklicznych przygotowując odpowiednie dekoracje na;

-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

-Pasowanie uczniów klasy I

-Dzień Nauczyciela

-Dzień Niepodległości

-Andrzejki

-Mikołajki

-Jasełka

-Dzień Seniora

-Dzień Kobiet

-Dzień Ziemi

-Dzień Regionalny

-Dzień 3 Maja

-Dzień Matki i ojca

-Dzień Dziecka

W świetlicy działa kilka kół zainteresowań;

-koło dekoratorskie- rozwija wrażliwość estetyczno- plastyczną, rozbudza aktywność uczestników poprzez systematyczną dbałość o estetykę wnętrza świetlicy i korytarzy szkolnych. Wykonuje dekoracje okazjonalne związane ze wspomnianymi uroczystościami oraz stałe związane z porą roku.

- koło gier i zabaw- stwarza warunki do dobrej rozrywki, która rozwija myślenie, dostarcza wielu wiadomości koniecznych do wszechstronnego rozwoju i przyswajania sobie podstawowych wiadomości z różnych dziedzin.

-koło regionalne, w którym kształtuje się postawy lokalnego patriotyzmu. Uczniowie w praktyce poznają swe własne korzenie, rodzinne strony, zbierają podania i legendy, opisują obyczaje, uczestniczą w wycieczkach terenowych i to wszystko znajduje odzwierciedlenie w formie dziecięcych rysunków i fotografii.

-koło teatralne-podczas zajęć dzieci mają możliwość rozwinąć wyobraźnię, wcielić się w różne role, a także poprzez zabawę wyrazić swoje uczucia. Koło stwarza możliwość wykazania się na scenie podczas różnych uroczystości.

- koło komunikacyjne- przygotowuje uczniów klasy III do zdania egzaminu na kartę rowerową. Dzieci poznają znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

- koło plastyczne- umożliwia dzieciom poznanie różnorodnych technik plastycznych. Uczniowie wykonują upominki, kartki okolicznościowe oraz przygotowują świąteczne rękodzieła na Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny. Obok zajęć w pomieszczeniu świetlicowym, uczniowie uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu, przy sprzyjającej aurze. Ruch bowiem jest czynnikiem kształtującym cały organizm dziecięcy i jego sprawność fizyczną. Za grami i zabawami ruchowymi przepadają chłopcy, ale i dziewczynki chętnie się dołączają. Praca z dziećmi daje nam wiele satysfakcji. Uważamy, że nawyki wykształcone we wczesnych latach życia procentują w przyszłości.

mgr Mirosława Uszok,  mgr Izabela Kościelny